COMMVAULT - Jednoduše ho otestujte

Tvrdí se, že zálohovaní Commvault je složité – připravili jsme proto ukázku, jak jednoduše zazálohovat prostředí VMware – od stažení trial verze až po obnovu pomocí pár kliknutí myši. Vyzkoušet si to může každý.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Požadavky:

Pro testovací účely (záloha VMware VM) stačí mít ve virtualizaci instalaci serveru 2012+ s dostatečným místem na disku (100 GB+ podle toho kolik VM chcete zálohovat), doporučujeme min. 2 jadra a 8 GB paměti. V produčním prostředí je samozřejmě nutné konfigurovat server podle prostředí.

Začínáme stažením testovací verze na stránkách commvault.com: 

Po stažení začnete instalovat – všechny parametry můžete nechat ve výchozím nastavení:


Po úspěšné instalaci klikněte na odkaz Admin Console:


Zaregistrujte produkt kódem který přišel v aktivačním e-mailu – pokud nemáte účet pro CommVault Cloud, můžete ho zde založit:


Přihlašte se do Admin Console jménem a heslem, které jste použili při registraci:


Klikněte na odkaz Configure your email: 

Zde můžete konfigurovat smtp server pro komunikaci, pokud ho nemáte, nebo nechcete konfigurovat v tomto momentu, můžete uložit jakýkoliv údaj a ke konfiguraci se vrátit později.

V tomto kroku konfigurujete výchozí uložiště. Pro testovací účely bude jako správce uložiště (MediaAgent) sloužit přímo řídící server – v praxi se tyto dva servery instalují zpravidla odděleně.

Vyplníte název, a zadáte dvě cesty:

  • Path – zde budou uložená samotná zálohovaná data ve formě deduplikačních bloků
  • DDB partiton path – zde bude uložená databáze obsahující meta data
V praxi by tyto dva adresáře byly na oddělených samostatných discích, pro testovací účely jsou přímo na systémovém disku.
 Dále vybereme nastavení virtualizace – complete setup

Jako první definujeme plán – Kam se budou data ukládat, Jaká bude retence a frekvence zálohování. Plány můžeme vytvářet a konfigurovat i následně.


Zadáme informace a přístupové údale pro hypervizor který chceme zálohovat – v tomto se jedná o vCentrum. V poli HypervizorDisplayName můžeme uvést jakékoliv jméno pro pozdější identifikaci. Jako proxy (zálohovací agent) slouží opět, na rozdíl od praxe, řídící server.


Založíme první skupinu (subclient) a vybereme do ní VM. Skupin můžeme vytvořit více a každé přiřadit jiný plán a jiné zálohované VM. VM nemusíme vybírat se seznamu, ale nechat je vybrat podle definovaných pravidel automaticky.


Po vytvoření skupiny stačí stisknout Backup Now a první záloha proběhne.


Průběh zálohy vidíme v Admin Consoli v záložce jobs.


Celkový stav systému můžeme sledovat na Dashboardu.


Zálohované Vm vidíme v záložce virtualizace – virtual machines – tlačítkem na kace můžeme spustit zálohování nebo obnovu.


Při obnově máme několik možností, soubory uvnitř VM, jednotlivé vmdk soubory (samostatně nebo nechat je připojit k existující VM), nebo celou VM i s registrací do vCentra.


Obnova souborů:


Obnova celé VM:


Věříme, že jste dočetli až sem a děkujeme za pozornost.
Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Office 365 - Teams

Office 365 - ToDo

O našem Blogu