Office 365 - Teams a plánování směn

Do Microsoft teams byla přidána nová aplikace na plánování směn. Uživatelé business plánů office 365 už podobnou službu znají pod názvem StaffHub. Aplikace je určená všem, kdo potřebují jednoduše a rychle naplánovat práci svým zaměstancům. Přinášíme vám krátké seznámení s jeho konceptem:

Aplikaci Směny najdeme v menu aplikací:


Při prvním použití jsme vyzvání k výběry týmu, pro který budeme vytvářet časové plány:


Po výběru skupiny se už objeví samotná aplikace:


Pro naše účely si vytvoříme skupinu úklid a budeme plánovat úklid záchodů a jídelny. Skupinu tedy pojmenujeme úklid a přidáme zaměstnance (vpravo je symbol figurky s plusem)


Dále vytvoříme směny:


V poli Slots určujeme, kolik je pro danou směnu potřeba lidí. Pokud máme směn vytvořené, objeví se v řádku Open slots jako nepřiřazené. Směny můžeme přiřadit jednotlivým členům skupiny:


Po přiřazení vidíme, že volné sloty ze směn mizí, pkud je obsazen poslední, zmizí i směna z řádku Open Shifts. Zárověň u jednotlivých zaměstanců vidíme, kolik hodin mají přiřazených:


Zaměstnanci mají možnost vidět své směny, požádat o volno, výměnu směny, nebo svou směnu nabídnout jinému zaměstnanci. Svou žádost zasílají ke schválení administrátorovi skupiny.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Office 365 - Teams

Office 365 - ToDo

O našem Blogu